Ansökan om stadigvarande eller tillfälligt serveringstillstånd samt ändringar i serveringstillstånd

LÄS MER

Servering av alkohol kräver tillstånd

Du som vill servera alkoholdrycker behöver ansöka om serverings­tillstånd. Tillstånd kan ges för servering till allmänheten eller i slutna sällskap. Tillståndet kan gälla året runt eller vid ett enstaka tillfälle.

 

Tillståndshavaren eller av denne utsedd serveringsansvarig person ska ha tillsyn över serveringen och vara närvarande på serveringsstället under hela serveringstiden. Det sista gäller dock inte vid rumsservering. Den som är serveringsansvarig ska ha fyllt 20 år och vara lämplig för uppgiften med hänsyn till sina personliga egenskaper och omständigheterna i övrigt.

Tillsynsmyndigheten gör ingen lämplighetsprövning av dessa personer, utan det är du som tillståndshavare som ansvarar för att personerna är lämpliga för uppgiften. Det ligger i tillståndshavarens eget intresse att anmäla personer som är lämpliga, eftersom den som utses som serveringsansvarig är ansvarig för serveringen. Det yttersta ansvaret vilar dock alltid på tillståndshavaren även om han eller hon inte själv är på plats.​

Om du ska ha servering vid catering krävs anmälan på separat blankett.

 

Behandling av personuppgifter

Du kan läsa om hur vi hanterar personuppgifter på Om personuppgifter - Svenljunga.se

Personuppgiftsansvarig

Samhällsbyggnadsnämnden
samhallsbyggnad@svenljunga.se