Anmälan av miljöfarlig verksamhet

LÄS MER

Anmäl din miljöfarliga verksamhet

Om du ska starta en verksamhet som till exempel hanterar farligt avfall eller släpper ut kemikalier behöver du anmäla det.

 

Behandling av personuppgifter

Du kan läsa om hur vi hanterar personuppgifter på Om personuppgifter - Svenljunga.se

Personuppgiftsansvarig

Samhällsbyggnadsnämnden
samhallsbyggnad@svenljunga.se