Registrering av livsmedelsanläggning

LÄS MER

Om du planerar att starta en restaurang, en pizzeria, en livsmedelsbutik, ett gatukök, ett café eller någon liknande verksamhet, ska du lämna in en anmälan om registrering till kommunen senast 14 dagar innan du tänker öppna.

I samband med registrering fyller du även i vad din verksamhet ska göra och hur stor den är. Detta blir underlag för din verksamhets riskklassning som i sin tur talar om hur ofta din verksamhet ska besökas av oss för livsmedelskontroll.

Du kan starta verksamheten 14 dagar efter att anmälan lämnats in (om anmälan är komplett). Det finns inga krav på slutbesiktning innan verksamheten öppnar, men lokalernas utformning och verksamhetens egenkontroll ska vara anpassad för verksamheten.

OBS! Från den 1 januari 2019 får du betala en straffavgift, en så kallad sanktionsavgift, om du påbörjar en livsmedelsverksamhet utan att först registrera den hos kommunen.

Behandling av personuppgifter

Du kan läsa om hur vi hanterar personuppgifter på Om personuppgifter - Svenljunga.se

Personuppgiftsansvarig

Samhällsbyggnadsnämnden
samhallsbyggnad@svenljunga.se