Registrering av dricksvattenanläggning

LÄS MER

Om du har en dricksvattenanläggning som producerar eller tillhandahåller dricksvatten genom en kommersiell eller offentlig verksamhet behöver du anmäla det till kommunen.

Kontrollmyndigheten kan hjälpa dig att bedöma om dricksvattenanläggningen behöver registreras eller inte. Om din verksamhet ska registreras måste du uppfylla kraven i lagstiftningen, de så kallade dricksvattenföreskrifterna. I det ingår bland annat att ta fram ett förslag till undersökningsprogram och uppfylla kvalitetskraven.

När din dricksvattenanläggning har registrerats och kontrollmyndigheten har fastställt ett undersökningsprogram, kontrollerar de din verksamhet regelbundet. Du betalar en avgift för den kontroll som kontrollmyndigheten gör. Fråga dem om du vill veta mer om avgiften. Tänk på att om du driver en livsmedelsverksamhet så ska även denna registreras hos kontrollmyndigheten.

Behandling av personuppgifter

Du kan läsa om hur vi hanterar personuppgifter på Om personuppgifter - Svenljunga.se

Personuppgiftsansvarig

Samhällsbyggnadsnämnden
samhallsbyggnad@svenljunga.se