Riskklassning av livsmedelsanläggning eller dricksvattenanläggning

LÄS MER

För att uppfylla livsmedelslagstiftningens krav på fullt ut avgiftsfinansierad och riskbaserad offentlig kontroll har Livsmedelsverket utvecklat en modell för att klassa livsmedelsanläggningar.

Den nya riskklassningen börjar gälla från och med 1 januari 2024. Verksamheter riskklassas enligt följande uppgifter: huvudsaklig inriktning, aktiviteter med kontrollbehov, produktgrupper kopplade till särskilda regler och verksamhetens omfattning.

Det är viktigt att veta vilken inriktning ens verksamhet har. Verksamheter riskklassas utifrån sin huvudsakliga inriktning. Begreppen ”tidigare led” och ”sista led” i två av modellens inriktningsnamn syftar på tillverknings- och distributionskedjan för livsmedel.

Behandling av personuppgifter

Du kan läsa om hur vi hanterar personuppgifter på Om personuppgifter - Svenljunga.se

Personuppgiftsansvarig

Samhällsbyggnadsnämnden
samhallsbyggnad@svenljunga.se