Lämna in ett Svenljungaförslag

LÄS MER

Varför lämna in ett Svenljungaförslag?

När du använder Svenljungaförslaget kan du vara med och påverka vad du tycker kommunen behöver förbättra. Genom att samla många underskrifter kan du göra ditt förslag uppmärksammat. Om förslaget samlar minst 30 underskrifter tas det automatiskt upp till politisk behandling.

 

Alla som är folkbokförda i Svenljunga kommun kan lämna förslag. Det finns ingen åldersgräns, barn och ungdomar har samma möjlighet som äldre. Även den som äger eller hyr en fastighet i kommunen får lämna Svenljungaförslag samt ideella föreningar i kommunen. Företag får däremot inte lämna Svenljungaförslag.

Svenljungarförslaget kan handla om allt som har med kommunens verksamhet är göra och som kommunen är ansvarig för. Till exempel skola, kultur- och fritidsverksamhet, äldre- och handikappomsorg, idrottsanläggningar, gång- och cykelvägar. Förslag får däremot inte handla om myndighetsutövning mot enskild, ha odemokratiskt eller rasistiskt innehåll.

Ett Svenljungaförslag kan antingen lämnas skriftligt eller skickas in via vårt webbformulär. Blanketten alternativt webbformuläret för Svenljungaförslag ska användas. Du måste lämna namn och fullständig adressuppgift. När du lämnar in ditt Svenljungaförslag godkänner du att ditt förslag blir publiceras på vår webbplats. Ditt namn publiceras i anslutning till förslaget, om du inte meddelar oss att du önskar annat. Det ska framgå tydligt vad förslaget gäller - en förbättring, en förändring eller något nytt samt vad du bedömer att det kan leda till. Presentera ditt förslag på ett kortfattat sätt. Vi kommer kontakta dig om förslaget är ofullständigt.

Du får en bekräftelse på att vi tagit emot ditt Svenljungaförslag. Förslaget publiceras efter granskning på vår webbplats ”Forum för Svenljungaförslag” i 3 månader för kommentarer och digitala underskrifter. Genom att samla många underskrifter kan du göra ditt förslag uppmärksammat och om förslaget samlar minst 30 underskrifter tas det automatiskt upp till politisk behandling. Då får du som förslagslämnare information om detta. Det är också möjligt att kommentera förslaget och/eller komma med förbättringar. 

De förslag som samlat 30 digitala underskrifter tas upp vid kommunfullmäktiges sammanträde som bestämmer vilken nämnd som ska besvara förslaget. I samband med att förslaget behandlas i fullmäktige bjuds förslagställaren in för att presentera förslaget under några minuter. Förslaget bereds sen av den förvaltning som ansvarar för frågan och besvaras slutgiltigt av den nämnd som kommunfullmäktige har bestämt, eller direkt av kommunfullmäktige.

Beredningstiden för Svenljungaförslag varierar beroende på hur komplicerat det är att utreda förslaget. Enligt kommunallagen bör kommunen kunna fatta beslut inom ett år från det att Svenljungaförslaget väcktes.

 

Behandling av personuppgifter

Du kan läsa om hur vi hanterar personuppgifter på Om personuppgifter - Svenljunga.se

Personuppgiftsansvarig

Kommunstyrelsen
kansliet@svenljunga.se