Ansökan om tillstånd för försäljning av tobaksvaror

LÄS MER

Försäljning av tobak kräver anmälan

Fyll i blanketten för att vi ska handlägga ditt ärende.

 

Behandling av personuppgifter

Du kan läsa om hur vi hanterar personuppgifter på Om personuppgifter - Svenljunga.se

Personuppgiftsansvarig

Samhällsbyggnadsnämnden
samhallsbyggnad@svenljunga.se