Ansökan om hemsändningsbidrag

LÄS MER

Det här innebär bidraget

Kommunalt hemsändningsbidrag till butikerna i Svenljunga kommun har som syfte att tillförsäkra kommunens invånare en tillfredställande dagligvaruförsörjning samt att stödja och försöka bevara landsbygdsbutikerna med ett sviktande kundunderlag. Hemsändningsbidrag gäller för inköpsturer och varuhemsändning, bidrag utgår med en leverans per kund per vecka (antingen hemsändning eller inköpsresa).

Vid beviljat bidrag behöver du lämna in blankett för utbetalning av bidrag och en kvittenslista.

 

 

Behandling av personuppgifter

Du kan läsa om hur vi hanterar personuppgifter på Om personuppgifter - Svenljunga.se

Personuppgiftsansvarig

Samhällsbyggnadsnämnden
samhallsbyggnad@svenljunga.se