Ansökan om tillstånd eller anmälan enligt vattenskyddsföreskrift

LÄS MER

Vattenskyddsområde kräver tillstånd

Vattenskyddade områden kräver tillstånd om du vill göra åtgärder inom dem. 

 

 

Behandling av personuppgifter

Du kan läsa om hur vi hanterar personuppgifter på Om personuppgifter - Svenljunga.se

Personuppgiftsansvarig

Samhällsbyggnadsnämnden
samhallsbyggnad@svenljunga.se