Ansökan om tillstånd att sprida bekämpningsmedel inom vattenskyddsområde

LÄS MER

Tillstånd krävs för spridning av bekämpningsmedel inom vattenskyddsområden

Om du vill sprida bekämpningsmedel inom vattenskyddat område måste du ha tillstånd för det, ansök här.

 

 

Behandling av personuppgifter

Du kan läsa om hur vi hanterar personuppgifter på Om personuppgifter - Svenljunga.se

Personuppgiftsansvarig

Samhällsbyggnadsnämnden
samhallsbyggnad@svenljunga.se