Ansökan om tillstånd för schaktning inom vattenskyddsområde

LÄS MER

Schaktning inom vattenskyddat område

Att gräva inom vattenskyddat område kan vara känsligt. Du behöver därför ansöka om att få gräva. Ange vad som ska schaktas och hur arbetet ska gå till.

 

Behandling av personuppgifter

Du kan läsa om hur vi hanterar personuppgifter på Om personuppgifter - Svenljunga.se

Personuppgiftsansvarig

Samhällsbyggnadsnämnden
samhallsbyggnad@svenljunga.se