Anmälan bygglovbefriad åtgärd - uppförande av komplementbyggnad eller tillbyggnad

LÄS MER

När behöver jag inte ansöka om bygglov?

Du som har behov av extra utrymme för till exempel förvaring av redskap eller vill utöka din bostadsyta med några kvadratmeter kan bygga friggebodar och attefallshus utan bygglov. 

Du får bygga en friggebod i anslutning till din villa eller fritidshus utan varken bygglov eller anmälan till kommunen. Du får bygga en eller flera friggebodar på din tomt men de får tillsammans inte ha en byggnadsyta på mer än 15 kvadratmeter.

Anmälningar, tillstånd och dispenser som är kopplade till andra lagar är oförändrade. Det innebär att du fortfarande behöver en strandskyddsdispens om du vill bygga inom strandskyddat område.

 

Behandling av personuppgifter

Du kan läsa om hur vi hanterar personuppgifter på Om personuppgifter - Svenljunga.se

Personuppgiftsansvarig

Samhällsbyggnadsnämnden
samhallsbyggnad@svenljunga.se