Ansökan om inackorderingstillägg

LÄS MER

Information

Har du lång resväg eller restid till din gymnasieskola och behöver bosätta dig på din studieort? Då kan du vara berättigad till inackorderingstillägg.
Inackorderingstillägg kan sökas om du studerar vid kommunal gymnasieskola. Om du studerar vid en friskola söks inackorderingstillägg hos Centrala studiestödsnämnden (CSN).


För att få inackorderings¬tillägg ska du vara folkbokförd på hemadressen och din:

 

  • totala restid överstiga två timmar per dag
    eller
  •  reseavståndet överstiga 40 km enkel resa
    eller
  • annat skäl.

Inackorderingstillägget söks för ett läsår i taget. Ansökan ska avse innevarande läsår. Du kan ansöka om inackorderingstillägg till och med vårterminen det år du fyller 20 år.
Elev får inte använda både busskort och inackorderingstillägg samtidigt.

Så här behandlar vi dina personuppgifter

Vi behandlar dina personuppgifter som underlag för att handlägga ärendet. Den lagliga grunden för behandlingen är myndighetsutövning. På Om personuppgifter - Svenljunga.se kan du läsa mer om hur Svenljunga kommun hanterar dina personuppgifter.

Frågor om e-tjänsten

Barn-och utbildningsförvaltningen
barnutbildning@svenljunga.se
032518000

Personuppgiftsansvarig

Barn-och utbildningsnämnden
barnutbildning@svenljunga.se