Ansökan om Godkännande för fristående förskola

LÄS MER

I denna blankett kan du som:

  • Icke-etablerad huvudman i Svenljunga kommun
    • Ansöka om lokal
    • Ansökan ska kompletteras med lokal inom ett år
  • Etablerad huvudman i Svenljunga kommun
    • Ansöka om lokal
  • Ansökan avser byte av huvudman (Nytt företag med nytt organisationsnummer)

Frågor om e-tjänsten

Barn-och utbildningsförvaltningen
barnutbildning@svenljunga.se
032518000

Personuppgiftsansvarig

Barn-och utbildningsnämnden
barnutbildning@svenljunga.se