Anmälan bygglovsbefriad åtgärd - installation eller ändring

LÄS MER

Kräver din byggnation inte bygglov?

Blankett för bygglovsbefriad åtgärd. Det är åtgärder du inte behöver söka bygglov för, utan endast anmäla.

 

Behandling av personuppgifter

Du kan läsa om hur vi hanterar personuppgifter på Om personuppgifter - Svenljunga.se

Personuppgiftsansvarig

Samhällsbyggnadsnämnden
samhallsbyggnad@svenljunga.se