Beställ Returkort till din verksamhet

LÄS MER

Alla företag och verksamheter som besöker Moga Returen ska ha ett Returkort. Kortet ska vara med varje gång någon besöker Moga Returen för verksamhetens räkning och varje besök debiteras.

Första kortet är kostnadsfritt. Extrakort eller ersättningskort plockas ut mot en avgift. Avfall med producentansvar kan ni lämna kostnadsfritt.

Se avfallstaxa för aktuella priser.

Scanna kortet i terminalen innan bommen. Ni måste godkänna fakturering på skärmen. Tryck på den gula knappen på terminalen om du behöver hjälp.

Den totala mängden avfall får inte överstiga 3 m3 för icke farligt avfall och 10 kg farligt avfall per besök. Farligt avfall utöver 10 kg per besök debiteras enligt självkostnad.

Om ni inte längre har behov av ett extra kort, eller något kort alls, var vänlig och kontakta kundtjänst så vi kan spärra kortet. Återlämna gärna kortet till oss. Om ni inte längre har behov av ett extra kort, eller något kort alls, var vänlig och kontakta kundtjänst så vi kan spärra kortet. Återlämna gärna kortet till oss.

 

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa