Ansökan om schakttillstånd

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

För att utföra schaktarbeten i kommunal mark måste du ansöka om schakttillstånd. Allmän mark är bland annat kommunala gator, vägar, torg och grönområden. Ska schaktarbetet ske i vägområdet krävs också en trafikanordningsplan, TA-plan.

Innan du gör en ansökan bör du läsa om de allmänna reglerna Gräva och schakta - Svenljunga.se

För att kunna handlägga din ansökan kommer vi behöva ha personuppgifter-, namn och kontaktuppgifter till kontaktperson och eventuell underentreprenörs kontaktperson. Läs mer om vår hantering av personuppgifter på: Om personuppgifter - Svenljunga.se

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa