Anmälan för anslutning till kommunalt vatten och avlopp

LÄS MER

Så här går det till att göra en anmälan om vatten- och avloppsinstallation

Du ska göra en anmälan om du:

 • Vill ansluta din fastighet till kommunalt vatten eller avlopp (VA-nätet).
 • Ska göra en ombyggnad som påverkar din befintliga VA-installation.
 • Ska göra en tillbyggnad som påverkar din befintliga VA-installation.
 • Ska koppla bort din VA-installation.

Din anmälan måste vara komplett för att vi ska kunna godkänna den. Se till att skicka in anmälan i god tid. Anmälan ska godkännas av VA-enheten, innan inkoppling till det allmänna vatten- och avloppsnätet får påbörjas.

Det här är en vägledning om hur en anslutning går till:

 1. Du skickar in en anmälan med önskemål om anslutning till det kommunala VA-nätet via e-tjänst eller blankett.
 2. Vi anvisar en förbindelsepunkt om fastigheten ligger inom något av våra verksamhetsområden. Här ska fastighetens VA senare kopplas in på det kommunala nätet.
 3. Du blir debiterad anläggningsavgift när vi anvisar förbindelsepunkt. Du måste betala fakturan innan du kopplar på dig. 
 4. Om du ska ha byggvatten går det att koppla in innan anslutningsavgiften är betalad. Du debiteras för byggvatten enligt gällande VA-taxa.
 5. Du anlitar en certifierad rörmokare för att installera en vattenmätarkonsoll. Innan och efter konsollen ska det finnas avstängningsventiler. Du som fastighetsägare äger och bekostar konsollen. Du ansvarar för att sköta den, samt för att se till at ventilerna fungerar som de ska. Mätarkonsollens placering ska vara godkänd av oss på VA-enheten.
 6. Om det behövs ska en tryckavloppspump installeras. Den måste vara monterad och besiktigad av oss innan du börjar använda vatten och avlopp. Du tar kontakt med VA-enhetens kundtjänst för att beställa leverans av tank, pump och elektronik från oss. Du ansvarar för elanslutningar.
 7. Vi besiktigar och godkänner anslutningen. Fastighetsägaren är ansvarig för att vi kan utföra besiktningen. Om schaktet fylls igen måste du öppna det igen, på egen bekostnad.
 8. Du kan fylla igen schaktet när besiktningen är godkänd.
 9. Vi monterar en vattenmätare i mätarkonsollen. Nu kan du koppla på dig på det kommunala VA-nätet.
 10. Debitering av fasta och rörliga avgifter startar.
Mer information om anslutning och hur du ska tänka när du väljer plats till vattenmätaren finns på Anslutning till kommunalt vatten och avlopp.

Du kan ansöka om att delbetala anläggningsavgiften. Blankett finns under "Hämta blanketter".

 

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa