Ansökan om tillfälligt uppehåll i renhållningen

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Förutsättningar för att få tillfälligt uppehåll i renhållningen

För att få tillfälligt uppehåll i renhållningen ska du inte vistas på fastigheten, annat än för tillsyn, under den period uppehållet gäller. När du har tillfälligt uppehåll betalar du ingen hämtningsavgift, bara grundavgift.

För att vi ska bevilja uppehållet ska du inte använda fastigheten under minst 3 månader. Vi beviljar uppehåll maximalt i 2 år åt gången. Uppehållet ska vara under en sammanhängande period.

Du ska lämna in din ansökan senast 2 veckor innan du vill att uppehållet ska börja gälla.

Om du vill förlänga ditt uppehåll ska du lämna in en ny ansökan senast 2 veckor innan nuvarande uppehåll går ut. Om ansökan kommer in för sent kommer hämtning och debitering starta. Minska avgift är 200 kronor exklusive moms.

För att vi ska bevilja uppehållet ska du inte använda fastigheten under hela sommarsäsongen. Vi beviljar uppehåll maximalt i 2 säsonger åt gången. Uppehållet ska vara under en sammanhängande period.

Vid hämtning sommar och lov gäller uppehållet samtliga hämtningar under året.

Du ska lämna in din ansökan senast 15 april  för att uppehållet ska gälla hela säsongen. Om ansökan kommer in för sent kommer hämtning och debitering starta.

 

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa