Felanmälan Gata Park

LÄS MER

Vi behöver din hjälp att få reda på sådant som behöver åtgärdas i Svenljunga kommun!

Vi vill gärna veta om du upptäcker något som är fel eller trasigt på våra gator och i våra grönområden. Här kan du bland annat göra en felanmälan för:

  • Gatubelysning
  • Snöröjning
  • Bad och lekplatser
  • Hål i gatan
  • Vägmärken
  • Gräsklippning
  • Nedtagning av träd 

Vänligen observera att kommunen endast kan åtgärda de gator vi är väghållare för. Vi ansvarar för de flesta gator inom tätorterna, men övriga gator och vägar är Trafikverket eller en vägförening/vägsamfällighet väghållare för. Kommunen ansvarar inte heller för nedtagning av träd för förbättrat solläge, utsikt eller nerfallna löv.  Läs mer om gator här » 

Om din felanmälan gäller avfall eller kommunalt vatten och avlopp når du kundtjänst på 0325-183 35, klockan 10.00-12.00 måndag-fredag.

Vid mycket brådskande ärenden utanför normal kontorstid når du gatuenhetens beredskapspersonal på telefonnummer: 070-333 09 69. 

Akuta fel som innebär fara för person eller egendom anmäls till Kontaktcenter på telefon: 0325-180 00

 

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa