Ansökan om bidrag ur sociala samfonden

LÄS MER

Sociala samfonden består av 27 mindre och gamla donationer som slagits samman till en gemensam fond. Syftet med fonden är att den ska ge ett stöd till framförallt barnfamiljer med försörjningsstöd eller barnfamiljer med låga inkomster. I vissa fall kan bidrag även delas ut till äldre, sjuka eller människor med funktionsvariation som har försörjningsstöd eller låg inkomst.