Ansökan om eget omhändertagande av avfall

LÄS MER

Eget omhändertagande av avfall

Du kan ansöka om att själv transportera och behandla avfall. Det kan till exempel vara om du anlitar egen entreprenör för en helhetslösning som kommunen inte erbjuder. Du behöver ange varför du vill ha eget omhändertagande, hur avfall transporteras och var det behandlas.

Frågor om e-tjänsten

Samhällsbyggnadsförvaltningen
samhallsbyggnad@svenljunga.se
0325-180 00

Personuppgiftsansvarig

Samhällsbyggnadsförvaltningen
samhallsbyggnad@svenljunga.se