Ansökan om transportdispens

LÄS MER

Behöver du ansöka om transportdispens?

För transportdispenser som är längre, bredare eller tyngre än vad grundbestämmelserna medger krävs tillstånd (transportdispens).

Det är Trafikverket eller kommunen som prövar undantag (dispens) från trafikförordningen (TrF) när det gäller breda, långa och tunga transporter. Undantag får medges om det behövs av särskilda skäl och det kan ske utan fara för trafiksäkerheten, skada på vägen eller någon annan avsevärd olägenhet.

Om transporten bara går inom Svenljunga kommun ska ansökan skickas till kommunen.

Behandling av personuppgifter

Du kan läsa om hur vi hanterar personuppgifter på Om personuppgifter - Svenljunga.se

Personuppgiftsansvarig

Samhällsbyggnadsnämnden
samhallsbyggnad@svenljunga.se