Ansökan om hemvårdsbidrag

LÄS MER

Om du har en anhörig som du bor tillsammans med och som ger dig tillsyn och omsorg i hemmet, kan du ansöka om hemvårdsbidrag. Bidraget är ett ekonomiskt stöd som du kan ge din anhörig som ersättningen för hjälpen hen ger dig.

Bidraget är ett ekonomiskt bidrag som du kan ge till din anhörige som ersättningen om du uppfyller följande kriterier:

  • Du ska vara 65 år eller äldre.
  • Du ska vara folkbokförd och fast boende i Svenljunga kommun.
  • Du ska vara sammanboende med personen som vårdar.
  • Du ska vara i behov av väsentlig hjälp med sin personliga omvårdnad. Behovet ska vara varaktigt. Hjälpen kan bestå exempelvis av hjälp med klädsel, hygien eller tillsyn dygnet runt på grund av exempelvis demenssjukdom.
  • Din anhörige som vårdar ska inte vara anställd som personal och inte heller ha närståendepenning från Försäkringskassan.

Hemvårdsbidraget är uppdelat i två ersättningsnivåer:
Hjälp och stöd 10-90 timmar per månad samt hjälp och stöd 91 timmar eller mer per månad.

Ersättningssumman för respektive nivå beslutas av socialnämnden årligen.
Om du beviljas bistånd utgår ersättning från ansökningsdatum och beslutet tidsbegränsas till max ett år.

Blanketten skickas till

Svenljunga kommun socialförvaltningen, 512 80 Svenljunga 

Så behandlar vi dina personuppgifter 

Vi behandlar dina personuppgifter som underlag för att handlägga ärendet. Den lagliga grunden för behandlingen är myndighetsutövning. På Om personuppgifter - Svenljunga.se kan du läsa mer om hur Svenljunga kommun hanterar personuppgifter.

Frågor om e-tjänsten

Socialförvaltningen
socialforvaltningen@svenljunga.se
0325-18000

Personuppgiftsansvarig

Socialnämnden
socialforvaltningen@svenljunga.se