Ansökan om hemtjänst, boendestöd, trygghetslarm eller annan hjälp i hemmet

LÄS MER

Information

Hemtjänst innebär att du får hjälp med sådant som du inte kan klara själv eller har någon annan som kan hjälpa dig med. Det kan till exempel vara hjälp med personlig omvårdnad, matinköp eller service som tvätt och städ. Annan hjälp i hemmet kan till exempel vara trygghetslarm eller tillsynskamera.

Blanketten skickas till

Svenljunga kommun socialförvaltningen, 512 80 Svenljunga. 

Så behandlar vi dina personuppgifter 

Vi behandlar dina personuppgifter som underlag för att handlägga ärendet. Den lagliga grunden för behandlingen är myndighetsutövning. På Om personuppgifter - Svenljunga.se kan du läsa mer om hur Svenljunga kommun hanterar personuppgifter.

Frågor om e-tjänsten

Socialförvaltningen
socialforvaltningen@svenljunga.se
032518000

Personuppgiftsansvarig

Socialnämnden
socialforvaltningen@svenljunga.se