Begäran om insatser enligt LSS

LÄS MER

Om du har ett omfattande behov av hjälp och begär eller ansöker om stöd och service enligt lagen om LSS, bedömer kommunens handläggare först om du ingår i det lagen kallar för personkrets. Du kan tillhöra en personkrets om:

  • du har en utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd.
  • du har betydande och bestående begåvningsmässiga funktionsnedsättningar efter hjärnskada i vuxen ålder som orsakats av yttre våld eller kroppslig sjukdom.
  • du till följd av andra stora och varaktiga fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar, som inte beror på normalt åldrande, har betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och har behov av omfattande behov av stöd och service.

Det finns 10 olika insatser inom LSS som är möjliga att ansöka om:

Blanketten skickas till

Svenljunga kommun socialförvaltningen, 512 80 Svenljunga 

Så behandlar vi dina personuppgifter 

Vi behandlar dina personuppgifter som underlag för att handlägga ärendet. Den lagliga grunden för behandlingen är myndighetsutövning. På Om personuppgifter - Svenljunga.se kan du läsa mer om hur Svenljunga kommun hanterar personuppgifter.

 

Frågor om e-tjänsten

Socialförvaltningen
socialforvaltningen@svenljunga.se
0325-18000

Personuppgiftsansvarig

Socialnämnden
socialforvaltningen@svenljunga.se