Lönesubvention

LÄS MER

Kan ni anställa en feriearbetare i sommar?


Svenljunga och Tranemo kommuner erbjuder lönesubvention till företag som anställer ungdomar under sommaren 2024.
Syftet med feriearbete är att bredda ungdomars kunskaper och skapa engagemang om arbetslivet inför sitt kommande studie- och yrkesval.
Vi värnar alla tillsammans om att kompetens ska stanna i vårt närområde, för en hållbar och strategisk kompetensförsörjning. Om ni anställer ungdomar i sommar kan kommunen stå för en del av lönen.


Vad innebär ett feriejobb på ett lokalt företag med subvention av kommunen?

 

  • Ungdomar som kan anställas ska vara född år 2008, 2007 eller 2006.
  • Vara folkbokförd i Svenljunga eller Tranemo kommuner.
  • Ungdomar som saknar de sista siffrorna i personnumret behöver ha ett arbetstillstånd.
  • Arbetsplatsen ska finnas i hemkommunen.
  • Företaget ska erbjuda ungdomen minst 90 timmars arbete.
  • Företaget ska inneha F-skattsedel och betala en avtalsenlig lön.
  • Företaget står för arbetsgivaransvaret, inklusive arbetsskadeförsäkring.
  • Kommunen subventionerar 50 procent av en timlön på 85 kronor (motsvarar den kommunala ferielönen), inklusive 12 % semesterersättning för maximalt 90 timmar. Maxbeloppet som kommunerna kan betala ut är alltså 3 825 kronor per feriearbetare och år. From den 91:a timman står företaget för hela timkostnaden.
  • Utbetalning av subventionen sker endast till bank- eller plusgiro.


Ungdomen som ansöker om feriejobb på ert företag behöver tillsammans med er fylla i uppgifterna på sidan 2. Den ifyllda blanketten ska vara inlämnad/inskickad till kommunen senast 1 juni 2024. En ungdom kan endast utnyttja lönesubvention en gång/år. Så om en förening/företag skriver avtal med samma ungdom tilldelas bidraget till det förening/företag som skickar in avtalet först till AME.


När uppgifterna är kontrollerade och godkända, kommer kopia på blanketten att sändas åter med underskrift från kommunen tillsammans med information om utbetalning av ersättning.

Vill du läsa mer om hur vi behandlar dina personuppgifter kan du läsa mer här.

 

Frågor om e-tjänsten

Ulla Lundberg
ulla.lundberg@svenljunga.se
0325-18065

Personuppgiftsansvarig

Kommunstyrelsen
kansliet@svenljunga.se