Registrering av tillverkning, förädling eller distribution av produkter avsedda för kontakt med livsmedel

LÄS MER

Behöver du registrera din verksamhet?

Du som har ett företag som tillverkar, importerar eller säljer kontaktmaterial/produkter, omfattas av miljöförvaltningens kontroll. Därför måste du registrera din verksamhet hos miljöförvaltningen senast den 1 juli 2024.

Dessa behöver inte registrera

Följande verksamheter är undantagna från registreringsplikten:

  • Verksamheter som under ett räkenskapsår beräknas ha en omsättning avseende FCM som understiger 80.000 kronor.
  • Verksamheter som beräknas tillverka, förädla eller importera färre än 1 000 enheter av material och produkter avsedda att komma i kontakt med livsmedel.
  • Restauranger och andra som hanterar FCM.

Behandling av personuppgifter

Du kan läsa om hur vi hanterar personuppgifter på Om personuppgifter - Svenljunga.se

Personuppgiftsansvarig

Samhällsbyggnadsnämnden
samhallsbyggnad@svenljunga.se