Fullmakt kvittering och användning av Returkort, privatperson

LÄS MER

Så här fungerar fullmakten för Returkort

Du som fullmaktsgivare är fortfarande ansvarig för användandet av Returkortet. 

I fullmakten anger du fullmaktstagarens namn, fullmaktsgivarens namn och adress till fastigheten. Både fullmaktstagare och fullmaktsgivare ska skriva under, underskrifterna bevittnas.

Personuppgiftsansvarig

Samhällsbyggnadsnämnden
samhallsbyggnad@svenljunga.se