Ansökan om saluplats för torghandel

LÄS MER

Har du varor du vill sälja? På Svenljunga torg finns det möjlighet att hyra en plats för torghandel. Det ska vara lätt för dig som knalle att sälja på vårt torg i Svenljunga. 

Torghandel bedrivs idag på Svenljunga torg. För att reglera torghandeln finns ordningsföreskrifter för torghandel. Dessa berättar bland annat vilka tider som gäller för försäljning, vad som får säljas, vad som gäller för avfallshantering med mera.

På Svenljunga torg finns sex stycken tillfälliga torgplatser längs med gångstråket. Du kan boka flera rutor intill varandra om du behöver en större yta. Från 2023 kostar det inget att boka en torgplats.

Behandling av personuppgifter

Du kan läsa om hur vi hanterar personuppgifter på Om personuppgifter - Svenljunga.se

Personuppgiftsansvarig

Samhällsbyggnadsnämnden
samhallsbyggnad@svenljunga.se