Ansökan om vägbidrag för enskild väg

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Bidrag för enskild väg

Privata eller enskilda väghållare kan ansöka om vägbidrag för skötseln av sina vägar. Det finns både statliga och kommunala bidrag att söka. Enskilda vägar är den vanligaste typen av vägar i Sverige. Om vägen uppfyller vissa krav kan kommunen betala ut bidrag för drift och underhåll. Tänk på att du måste ansöka om bidraget varje år och att utbetalningen sker retroaktivt för föregående år. 

Villkor för bidrag:

Vägen måste vara:

  • minst 300 meter lång
  • till för permanent boende
  • öppen för allmän trafik

Obs! Sista dag för att skicka in sin ansökan om vägbidrag är den 1 november 2024. Ansökningar som inkommer senare kommer att behandlas under nästkommande år.

 

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa