Begäran om registerutdrag

LÄS MER

Här kan du med stöd i dataskyddförordningen (GDPR), få besked om behandlingen av dina personuppgifter och information kring behandlingen som sådan.

Personuppgiftsansvarig

Kommunstyrelsen
kansliet@svenljunga.se