Ansökan om dispens från utsortering av matavfall

LÄS MER

Dispens från att sortera ut matavfall

Alla hushåll och verksamheter ska sortera ut sitt matavfall. Om det inte uppstår något matavfall, till exempel om det inte finns några personalutrymmen i verksamheten, kan du ansöka om dispens. Dispensen är giltig i 5 år. Miljöenheten som handlägger dispensansökan tar u en avgift för handläggningen. 

 

Behandling av personuppgifter

Du kan läsa om hur vi hanterar personuppgifter på Om personuppgifter - Svenljunga.se

Personuppgiftsansvarig

Samhällsbyggnadsnämnden
samhallsbyggnad@svenljunga.se