Undersökningsprogram för vattenverk och dricksvattenanläggning

LÄS MER

Du som producerar eller tillhandahåller dricksvatten ska ta fram ett förslag på undersökningsprogram för dricksvattnet som ska lämnas in till kontrollmyndigheten för fastställande. Beslutet gäller i högst sex år. Därefter måste programmet fastställas på nytt även om inga ändringar har skett.

Behandling av personuppgifter

Du kan läsa om hur vi hanterar personuppgifter på Om personuppgifter - Svenljunga.se

Personuppgiftsansvarig

Samhällsbyggnadsnämnden
samhallsbyggnad@svenljunga.se