Utbetalning av bostadsanpassningsbidrag

LÄS MER

För att vi ska kunna betala ut ditt bostadsanpassningsbidrag för utfört arbete måste du godkänna att anpassningen är korrekt utförd och begära om utbetalning. Begäran om utbetalning kan inte göras förrän arbetet är slutfört.

Behandling av personuppgifter

Du kan läsa om hur vi hanterar personuppgifter på Om personuppgifter - Svenljunga.se

Personuppgiftsansvarig

Samhällsbyggnadsnämnden
miljobygg@svenljunga.se