Anmälan försäljning av e-cigaretter

LÄS MER

Du måste ha ett program för egenkontroll

Du som ansvarar för en butik eller restaurang som säljer elektroniska cigaretter, måste enligt lagen ha ett program för egenkontroll. Syftet med ett sådant program är att skapa bra rutiner kring försäljningen och därmed göra det enklare för dig och din verksamhet att följa reglerna. Du ska skicka med ett egenkontrollprogram när du gör din anmälan om försäljning. Egenkontrollprogrammet ska beskriva de rutiner och arbetssätt ditt försäljningsställe har för att följa kraven som ställs i lagstiftningen.

 

 

Behandling av personuppgifter

Du kan läsa om hur vi hanterar personuppgifter på Om personuppgifter - Svenljunga.se

Personuppgiftsansvarig

Samhällsbyggnadsnämnden
samhallsbyggnad@svenljunga.se