Anmälan förändringar i verksamheten eller ändrade ägarförhållanden

LÄS MER

Förändringar i verksamhet kan påverka ditt alkohol- eller tobakstillstånd

Anmälan ska göras i förväg, eller om det förhållande som föranlett anmälningsskyldigheten inte har kunnat förutses, utan dröjsmål.

Om uppgifter ändras som behövs för att vi ska kunna upprätthålla kontakt med dig som tillståndshavaren ska detta anmälas till oss. Det gäller t.ex. firmanamn och 
adressuppgifter. Observera att du behöver söka ett nytt tillstånd om företaget byter organisationsnummer.

Den som har beviljats serveringstillstånd är skyldig att anmäla till tillståndsenheten när kretsen av personer med betydande inflytande (PBI) i rörelsen förändras. Detta betyder att du som tillståndshavare ska anmäla t.ex. när det sker förändringar i styrelsen eller om det sker förändringar i ägarförhållande Exempel på andra tillfällen när en anmälan krävs är vid byte av firmatecknare eller driftsansvarig.  Anmälan ska göras i förväg utan dröjsmål.

 

Behandling av personuppgifter

Du kan läsa om hur vi hanterar personuppgifter på Om personuppgifter - Svenljunga.se

Personuppgiftsansvarig

Samhällsbyggnadsnämnden
samhallsbyggnad@svenljunga.se