Anmälan försäljning av tobaksfria nikotinprodukter

LÄS MER

Du måste ha ett kontrollprogram för försäljning

Du som ansvarar för en butik eller restaurang som säljer folköl, måste enligt lagen ha ett program för egenkontroll. Syftet med ett sådant program är att skapa bra rutiner kring försäljningen och därmed göra det enklare för dig och din verksamhet att följa reglerna. Du ska skicka med ett egenkontrollprogram när du gör din anmälan om försäljning. Egenkontrollprogrammet ska beskriva de rutiner och 
arbetssätt ditt försäljningsställe har för att följa kraven som ställs i lagstiftningen.

 

Behandling av personuppgifter

Du kan läsa om hur vi hanterar personuppgifter på Om personuppgifter - Svenljunga.se

Personuppgiftsansvarig

Samhällsbyggnadsnämnden
samhallsbyggnad@svenljunga.se