Anmälan verksamhet: skola, förskola, fritidshem med mera

LÄS MER

Så här går anmälan till

Observera att verksamhet får påbörjas tidigast sex veckor efter det att ni har lämnat in anmälan, om inte vi beslutar något annat. Har ni påbörjat verksamheten innan en anmälan har lämnats in, kan en miljösanktionsavgift komma att tas ut.

 

 

Behandling av personuppgifter

Du kan läsa om hur vi hanterar personuppgifter på Om personuppgifter - Svenljunga.se

Personuppgiftsansvarig

Samhällsbyggnadsnämnden
samhallsbyggnad@svenljunga.se