Anmälan av skrotning av cistern och tillhörande rörledningar

LÄS MER

Cistern räknas som farligt avfall och måste anmälas

Avfall från tömning och rengöring av cistern samt nivåmätare som kan innehålla kvicksilver klassas som farligt avfall. Allt farligt avfall måste lämnas till mottagare med tillstånd. En yrkesmässig transportör måste ha tillstånd för transport av farligt avfall. Som privatperson får du transportera ditt farliga avfall utan tillstånd. För att som verksamhet så transportera det farliga avfall som uppkommer inom verksamheten krävs:

  • Att anmälan gjorts till Länsstyrelsen om mängderna inte överskrider 100 kg eller 100 liter per kalenderår.
  • Tillstånd om mängderna är större än 100 kg eller 100 liter per kalenderår.
  • Tillstånd om det farliga avfallet innehåller t.ex. kvicksilver.

 

Behandling av personuppgifter

Du kan läsa om hur vi hanterar personuppgifter på Om personuppgifter - Svenljunga.se

Personuppgiftsansvarig

Samhällsbyggnadsnämnden
samhallsbyggnad@svenljunga.se