Ansökan om tillstånd att sprida växtnäringsämnen inom vattenskyddsområde

LÄS MER

Tillstånd krävs för spridning av växtnäringsämnen inom vattenskyddsområden

Om du vill sprida växtnäringsämnen inom vattenskyddat område måste du ha tillstånd för det, ansök här.

 

 

Behandling av personuppgifter

Du kan läsa om hur vi hanterar personuppgifter på Om personuppgifter - Svenljunga.se

Personuppgiftsansvarig

Samhällsbyggnadsnämnden
samhallsbyggnad@svenljunga.se