Ansökan om dispens från utsortering av avfall

LÄS MER

Om du anser att du inte behöver avfallshämtning

Du kan ansöka om att helt bli undantagen avfallshämtning. 

 

Behandling av personuppgifter

Du kan läsa om hur vi hanterar personuppgifter på Om personuppgifter - Svenljunga.se

Personuppgiftsansvarig

Samhällsbyggnadsnämnden
samhallsbyggnad@svenljunga.se