Anmälan åtgärder med anledning av föroreningsskada

LÄS MER

 

Anmäl om mark har blivit förorenad

Du som bedriver eller har bedrivit en verksamhet ansvarar för eventuella efterbehandlingen av marken om den har blivit förorenad.
 

Om vi bedömer att efterbehandlingsåtgärderna kan leda till betydande skada eller olägenhet, kan vi förelägga er att söka tillstånd för saneringsverksamheten hos länsstyrelsen.
Viktig information vid efterbehandling av förorenade områden finns i Naturvårdsverkets rapporter 5976, 5977, 5978.

Behandling av personuppgifter

Du kan läsa om hur vi hanterar personuppgifter på Om personuppgifter - Svenljunga.se

Personuppgiftsansvarig

Samhällsbyggnadsnämnden
samhallsbyggnad@svenljunga.se