Underlag för ersättning till kontaktperson LSS

LÄS MER

Information

Här finner du blankett för underlag för ersättning till kontaktperson LSS.

Blanketten skickas till

Svenljunga kommun, Socialförvaltningen, 512 80 Svenljunga.

Så behandlar vi dina personuppgifter

Vi behandlar dina personuppgifter som underlag för att handlägga ärendet. Den lagliga grunden för behandlingen är myndighetsutövning. På Om personuppgifter - Svenljunga.se kan du läsa mer om hur Svenljunga kommun hanterar personuppgifter.

Frågor om e-tjänsten

Socialförvaltningen
socialforvaltningen@svenljunga.se
032518000

Personuppgiftsansvarig

Socialnämnden
socialforvaltningen@svenljunga.se