Uppgifter för beräkning av avgift för vård och omsorg

LÄS MER

Information

Om ni är fler i hushållet ska bådas uppgifter fyllas i även om bara en av er har hjälp.

  • Uppgifter om garantipension, tilläggspension, efterlevandepension och bostadstillägg hämtas av handläggaren från Försäkringskassan och behöver därför inte fyllas i av dig.
  • Skriv under blanketten och skicka den till adressen som står angiven i slutet av blanketten. Om inga uppgifter lämnas debiteras maxavgiften för vård och omsorg utan eventuella reduceringar du kan ha rätt till. Du har förstås möjlighet att avstå från att fylla i uppgifter genom att acceptera maxavgift.
  • Rättningar av förändrad inkomst görs inte bakåt i tiden. • Kompletterande uppgifter kan komma att krävas in av handläggaren.
  • Om du har frågor är du välkommen att ta kontakt med kommunens avgiftshandläggare på telefon 0325-180 00.

Mer information om avgifter finns även på kommunens webbplats, Avgifter för vård och omsorg - Svenljunga.se.

Blanketten skickas till

Svenljunga kommun, Socialförvaltningen, 512 80 Svenljunga

Så behandlar vi dina personuppgifter

Vi behandlar dina personuppgifter som underlag för att handlägga ärendet. Den lagliga grunden för behandlingen är myndighetsutövning. På Om personuppgifter - Svenljunga.se kan du läsa mer om hur Svenljunga kommun hanterar personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Socialförvaltningen
socialforvaltningen@svenljunga.se
032518000

Personuppgiftsansvarig

Socialnämnden
socialforvaltningen@svenljunga.se