Ansökan om avgiftsreducering på grund av dubbelt boende

LÄS MER

Information

När du flyttar till boende för vård- och omsorg och fortfarande har kostnader för din tidigare bostad, kan du vara berättigad till en reducering av din vårdavgift. Detta kan du få i högst tre månader. Kompletterande uppgifter när vi behandlar din ansökan kan komma att krävas in. Kontakta vår avgiftshandläggare om du har några frågor om avgifter, 0325-18 000. På vår webbplats kan du läsa mer om avgifter, Avgifter för vård och omsorg - Svenljunga.se.

Blanketten skickas till

Svenljunga kommun, socialförvaltningen, 512 80 Svenljunga.

Så behandlar vi dina personuppgifter

Vi behandlar dina personuppgifter som underlag för att handlägga ärendet. Den lagliga grunden för behandlingen är myndighetsutövning. På Om personuppgifter - Svenljunga.se kan du läsa mer om hur Svenljunga kommun hanterar personuppgifter.

 

 

Frågor om e-tjänsten

Socialförvaltningen
socialforvaltningen@svenljunga.se
032518000

Personuppgiftsansvarig

Socialnämnden
socialforvaltningen@svenljunga.se