Begäran om utbetalning av bidrag

LÄS MER

Information

Blanketten skickas till

Svenljunga kommun, samhällsbyggnadsförvaltningen, miljö- och byggenheten, 512 80 Svenljunga.

Varför måste jag begära utbetalning?

Den entreprenör som du har anlitat för att göra anpassningen kommer att skicka en faktura till dig. För att vi ska betala ut ditt beviljade bidrag måste du först godkänna att anpassningen är riktigt utförd och begära att bidraget ska betalas ut. Du kan inte få bidraget innan arbetet är utfört.

Hur betalas bidraget ut?

Du fyller i den här blanketten och skickar in till oss. Du behöver även skicka med en kopia av fakturan från entreprenören. Det kan ta en till två veckor från det att vi får in begäran om utbetalning till dess att du får bidraget insatt på ditt konto.

Så behandlar vi dina personuppgifter

Vi behandlar dina personuppgifter som underlag för att handlägga ärendet. Den lagliga grunden för behandlingen är myndighetsutövning. På Om personuppgifter - Svenljunga.se kan du läsa mer om hur Svenljunga kommun hanterar personuppgifter