Ansökan om bidrag för återställning efter tidigare bostadsanpassning

LÄS MER

Information

Blanketten skickas till

Svenljunga kommun, samhällsbyggnadsförvaltningen, miljö- och byggenheten, 512 80 Svenljunga.

Så behandlar vi dina personuppgifter

Vi behandlar dina personuppgifter som underlag för att handlägga ärendet. Den lagliga grunden för behandlingen är myndighetsutövning. På Om personuppgifter - Svenljunga.se kan du läsa mer om hur Svenljunga kommun hanterar personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Socialförvaltningen
socialforvaltningen@svenljunga.se
032518000

Personuppgiftsansvarig

Socialnämnden
socialforvaltningen@svenljunga.se