Ansökan om tilläggsbelopp - För elev gällande modersmålsundervisning

LÄS MER

Information

Ansökan om tilläggsbelopp för elev gällande modersmålsundervisning kan göras av enskild huvudman för elev som är folkbokförd i Svenljunga kommun. Tilläggsbelopp kan beviljas elev som har/kommer att erbjudas modersmålsundervisning.

Blanketten skickas till

Svenljunga kommun, barn- och utbildningsförvaltningen, 512 80 Svenljunga

Så behandlar vi dina personuppgifter

Vi behandlar dina personuppgifter som underlag för att handlägga ärendet. Den lagliga grunden för behandlingen är allmänt intressen. På www.svenljunga.se/gdpr kan du läsa mer om Om personuppgifter - Svenljunga.se för att läsa hur vi hanterar dina personuppgifter.

Frågor om e-tjänsten

Barn-och utbildningsförvaltningen
barnutbildning@svenljunga.se
032518000

Personuppgiftsansvarig

Barn-och utbildningsnämnden
barnutbildning@svenljunga.se