Ansökan om modersmålsundervisning i grundskolan

LÄS MER

Information

Blanketten lämnas till

Lämna ifylld blankett till klasslärare eller mentor senast vecka 19.

Så behandlar vi dina personuppgifter

Vi behandlar dina personuppgifter som underlag för att handlägga din ansökan om modersmålsundervisning. Den lagliga grunden för behandlingen är uppgift av allmänt intresse. På Om personuppgifter - Svenljunga.se kan du läsa mer om hur Svenljunga kommun hanterar dina personuppgifter.

Frågor om e-tjänsten

Barn-och utbildningsförvaltningen
barnutbildning@svenljunga.se
032518000

Personuppgiftsansvarig

Barn-och utbildningsnämnden
barnutbildning@svenljunga.se